Ви є тут

Надійність електропостачання

Федорів, М. Й. Надійність електропостачання : конспект лекцій / М. Й. Федорів, У. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 108 с.

Конспект лекцій з дисципліни “Надійність електропостачання”, призначено для студентів денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701, спеціальності 7.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання", який складений відповідно до програми курсу.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved