Ви є тут

Магістерська робота

Кондрат, Р. М. Магістерська робота : метод. вказівки / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 92 с.

Методичні вказівки містять мету і завдання магістерської роботи, тематику, структуру і зміст магістерських робіт, вимоги до оформлення і порядку їх захисту та рекомендовані джерела.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved