Ви є тут

Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики

Соломчак, О. В. Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики : практикум / О. В. Соломчак, І. І. Сорохтей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 93 с.

Практикум розроблений відповідно до робочих програм з навчальної дисципліни “Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики. Містить основні теоретичні відомості для підготовки до практичних занять, приклади розв’язання задач та завдання для самостійної роботи.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved