Ви є тут

Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл

Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл : практикум. Чотириполюсники. Електричні фільтри / Б. І. Карпінець, Б. Л. Грабчук, В. М. Чорноус, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 31 с.

Практикум відповідає програмам дисциплін: ”Теоретичні основи електротехніки” за напрямом підготовки 6.050701 – Елекротехніка та електротехнології; ”Теорія електричних та магнітних кіл” за напрямами підготовки 6.050102 – Комп’ютерна інженерія і 6.050201 – Системна інженерія; ”Електротехніка” за напрямом підготовки 6.051003 – Приладобудування.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved