Ви є тут

Проектування та експлуатація систем електропостачання

Проектування та експлуатація систем електропостачання : лабораторний практикум (ділова гра) / А. О. Семенцова, У. М. Николин, П. М. Николин, О. І. Кіянюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 26 с.

Лабораторний практикум (ділова гра) складений відповідно до робочої програми дисципліни «Проектування та експлуатація систем електропостачання», містить правила підготовки, організації та проведення ділової гри з експлуатації силового трансформатора та електричного двигуна; теоретичні положення; вимоги до підготовки, виконання, оформлення та захисту; контрольні запитання для самоперевірки знань та правила техніки безпеки під час виконання роботи.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved