Ви є тут

Будівельна механіка

Никифорчин, Ю. М. Будівельна механіка : лаб. практикум / Ю. М. Никифорчин, Р. С. Грабовський, А. В. Андрусяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 81 с.

Даний лабораторний практикум адресований студентам напряму підготовки 6.060101 – "Будівництво". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved