Ви є тут

Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації

Козак, Ф. В. Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації : навч. посіб / Ф. В. Козак, Л. І. Гаєва, Я. М. Дем’янчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 131 с.

Навчальний посібник складено відповідно до робочої програми дисципліни "Виробничі процеси та обладнання об'єктів автоматизації" та чинного навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved