Ви є тут

Теплопередача

Козак, Л. Ю. Теплопередача : конспект лекцій / Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 40 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки» містить необхідний матеріал для вивчення і засвоєння розділу теплопередача. У конспекті викладені основні види поширення теплоти в просторі, наведено рівняння для визначення теплового потоку, розглянуто будову та загальні методи розрахунку різних конструкцій теплообмінних апаратів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved