Ви є тут

Механіка машин

Петрина, Д. Ю. Механіка машин : метод. вказівки / Д. Ю. Петрина, Л. В. Осадца. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 78 с.

Методичні вказівки для виконання курсового проекту містять прийоми роботи з бібліотеками САПР КОМПАС 3D при розрахунку та створенні 2D і 3D моделей деталей циліндричної та черв'ячної передач із курсу „Механіка машин” відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Розглянуті приклади проектування та моделювання деталей передач з описом основних діалогових вікон бібліотеки з наведенням відеофрагментів, які демонструють всі описані дії.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved