Ви є тут

Конструювання та технологія виготовлення засобів вимірювальної техніки

Кононенко, М. А. Конструювання та технологія виготовлення засобів вимірювальної техніки : практикум / М. А. Кононенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 76 с. -

У практикумі викладено методичні вказівки з виконання завдань на практичних заняттях з дисципліни «Конструювання та технологія виготовлення засобів вимірювальної техніки» за модулем 2 робочої програми. Практикум містить теоретичні відомості з кожної теми практичного заняття, зміст завдання, вимоги до звіту та порядок його захисту.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved