Ви є тут

Основи будівельної справи

Долгопола, Г. Є. Основи будівельної справи : метод. вказівки / Г. Є. Долгопола, Я. М. Дрогомирецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 12 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Основи будівельної справи”. Методичні вказівки містять основні положення з вивчення даної дисципліни.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved