Ви є тут

Використання експлуатаційних матеріалів і економія паливно-енергетичних ресурсів

Гаєва, Л. І. Використання експлуатаційних матеріалів і економія паливно-енергетичних ресурсів : навч. посіб. / Л. І. Гаєва, Ф. В. Козак, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 222 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “ Використання експлуатаційних матеріалів і економія паливно-енергетичних ресурсів”. У даному навчальному посібнику розглянуто питання, пов’язані з виробництвом, раціональним використанням і впливом якості палив, мастильних матеріалів і технічних рідин на роботу автотранспортних двигунів. Наведено класифікацію і асортимент як вітчизняних, так і зарубіжних паливно-мастильних матеріалів, їх експлуатаційно-технічні властивості, експрес-аналізи визначення якості в умовах експлуатації.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved