Ви є тут

Технічна термодинаміка

Козак, Ф. В. Технічна термодинаміка : конспект лекцій. Ч.1 / Ф. В. Козак, Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 54 с.

Конспект лекцій складений відповідно до робочої програми дисципліни. У конспекті наведений теоретичний матеріал, що стосується першої частини дисципліни «Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки». Конспект складений англійською мовою і може бути використаним для викладання дисципліни студентам з навчанням іноземною мовою денної форми навчання для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050301 «Гірництво» та 6.050304 «Нафтогазова справа»

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved