Ви є тут

Теплоенергетичні установки

Прунько, І. Б. Теплоенергетичні установки : конспект лекцій / І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 97 с.

Конспект лекцій складений відповідно до робочої програми дисципліни «Теплоенергетичні установки». В конспекті лекцій знайшли відображення основи теорії горіння палива, подано відомості з конструкції та принципу роботи теплоенергетичних установок. Конспект лекцій призначений для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології – енергетичний менеджмент».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved