Ви є тут

Методи і засоби вимірювань

Кононенко, М. А. Методи і засоби вимірювань : конспект лекцій / М. А. Кононенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 297 с.

У конспекті лекцій викладено лекційний матеріал з дисципліни «Методи і засоби вимірювань», який складається з двох частин: перша частина «Вимірювання неелектричних величин» для вивчення тем за модулем 1 і 2 частина «Вимірювання електричних величин» для вивчення тем за модулем 2.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved