Ви є тут

Методи і засоби вимірювань

Кононенко, М. А. Методи і засоби вимірювань : лаб. практикум. Ч. 1 / М. А. Кононенко, Я. О. Сітко, В. М. Романів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 66 с.

Даний лабораторний практикум (Частина 1) призначено для виконання лабораторних робіт за темами Модулю1 «Вимірювання неелектричних величин» з дисципліни «Методи і засоби вимірювань» і дає можливість закріпити теоретичні знання, одержані на лекційних заняттях та набути навиків з виконання вимірювань неелектричних величин.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved