Ви є тут

Будівельна механіка

Будівельна механіка : метод. вказівки для курс. роботи / В. І. Артим, А. С. Величкович, О. М. Лев, І. І. Палійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 78 с.

Дані методичні вказівки адресовані студентам напряму підготовки 6.060101 – "Будівництво". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved