Ви є тут

Фірмове обслуговування транспортних засобів

Дикун, Т. В. Фірмове обслуговування транспортних засобів : конспект лекцій / Т. В. Дикун, Ф. В. Козак, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 108 с.

Конспект лекцій складено згідно з робочою програмою дисципліни „Фірмове обслуговування транспортних засобів”. Приведений конспект лекцій містить програму з дисципліни „Фірмове обслуговування транспортних засобів”. Конспект лекцій призначений для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070106 – “Автомобільний транспорт”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved