Ви є тут

Енергоефективність та енергопланування

Ващишак, І. Р. Енергоефективність та енергопланування : методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 23 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та індивідуальної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки фахівців спеціальності 7.03050401 Економіка підприємства та 7.03050801 Фінанси і кредит і магістрів спеціальності 8.03050401 Економіка підприємства та 8.03050801 Фінанси і кредит. Може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved