Ви є тут

Контроль якості, сертифікація та випробування продукції

Кононенко, М. А. Контроль якості, сертифікація та випробування продукції : курс. проектування / М. А. Кононенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 28 с.

У методичних вказівках сформульовано мету і завдання курсового проектування, розглянуто питання оформлення теоретичної частини та представлення результатів розрахунків, розроблено систему оцінювання виконання та захисту курсової роботи з дисципліни «Контроль якості, сертифікація та випробування продукції». Розроблено відповідно до змісту Модулю 2 робочої програми навчальної дисципліни.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved