Ви є тут

Фірмове обслуговування транспортних засобів

Дикун, Т. В. Фірмове обслуговування транспортних засобів : метод. вказівки для самостійної роботи / Т. В. Дикун, Ф. В. Козак, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 24 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми дисципліни «Фірмове обслуговування транспортних засобів». Містять зміст тем дисципліни, методику вивчення матеріалу тем з дисципліни «Фірмове обслуговування транспортних засобів».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved