Ви є тут

Технічна діагностика бурового та нафтогазопромислового обладнання

Миндюк, В. Д. Технічна діагностика бурового та нафтогазопромислового обладнання : лаб. практикум / В. Д. Миндюк, А. В. Яворський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 103 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисциплін «Технічна діагностика бурового обладнання та інструменту» і «Технічна діагностика бурового та нафтогазового обладнання». Розроблено відповідно до робочих програм навчальних дисциплін.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved