Ви є тут

Вимірювальний експеримент та обробка результатів

Піндус, Н. М. Вимірювальний експеримент та обробка результатів : практикум / Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 51 с.

Практикум містить теоретичні відомості, завдання та контрольні питання для проведення практичних занять з дисципліни «Вимірювальний експеримент та обробка результатів». Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямком 6.051001 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved