Ви є тут

Основи теорії надійності в інформаційних та технічних системах

Витвицька, Л. А. Основи теорії надійності в інформаційних та технічних системах : курс. проектування / Л. А. Витвицька, Н. Б. Долішня. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 41 с.

Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Основи теорії надійності в інформаційних та технічних системах» містять короткі теоретичні відомості та завдання до курсової роботи із прикладами виконання. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.051001 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології».

Читати online

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved