Ви є тут

Фізичні основи неруйнівного контролю

Фізичні основи неруйнівного контролю : навч. посіб. / Р. Т. Боднар, В. Т. Камінський, І. С. Кісіль [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 384 с.

Розроблено на основі робочої програми дисципліни «Фізичні основи неруйнівного контролю». У навчальному посібнику викладено фізичні основи різних видів неруйнівного контролю, охарактеризовано відомі в даний час фізичні поля, розглянуто основні види взаємодії фізичних полів і речовин, які діють на матеріал об'єктів контролю. Рекомендовано для студентів, спеціалістів та наукових працівників, що займаються неруйнівними методами контролю.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved