Ви є тут

Будівельна механіка

Андрусяк, А. В. Будівельна механіка : методичні вказівки для навчальної практики / А. В. Андрусяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 12 с.

Дані методичні вказівки адресовані студентам напряму підготовки 192 – "Будівництво та цивільна інженерія". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану. Викладено методичні вказівки і загальні вимоги до змісту та оформлення звіту з навчальної практики.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved