Ви є тут

Теорія механізмів і машин

Сенчішак, В. М. Теорія механізмів і машин : методичні вказівки та завдання до розрахункової\ роботи / В. М. Сенчішак, В. Я. Попович, Р. В. Рачкевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 47 с.

Методичні вказівки містять завдання для розрахункової роботи та методичні рекомендації до її виконання. Наведений числовий приклад виконання розрахункової роботи з використанням Mathcad. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки фахівців за спеціальністю - „Нафтогазова інженерія та технології”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved