Ви є тут

Енергоощадність в теплотехнічних процесах і установках

Яворський, А. В. Енергоощадність в теплотехнічних процесах і установках : лабораторний практикум / А. В. Яворський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 101 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Енергоощадність в теплотехнічних процесах і установках». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». Може бути використаний студентами очної і заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved