Ви є тут

Нетрадиційні енергоресурси

Яворський, А. В. Нетрадиційні енергоресурси : конспект лекцій / А. В. Яворський, І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 164 с.

Конспект лекцій містить конспективні положення щодо вивчення дисципліни «Нетрадиційні енергоресурси». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки фахівців за спеціальністю 101 «Екологія». Може бути використаний студентами очної і заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved