Ви є тут

Економічна геологія

Михайлів, І. Р. Економічна геологія : курсове проектування / І. Р. Михайлів, Н. В. Дубей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 56 с.

Методичні вказівки для курсового проектування розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Економічна геологія» для студентів напряму підготовки «Геологія» освітньо-кваліфікаційного рівня 6.040103 – бакалавр (спеціалізації «Геофізичні методи пошуку і розвідки», «Геофізичні дослідження свердловин», «Геофізична апаратура та обладнання»). У методичних вказівках висвітлюють теми, зміст, особливості виконання курсових проектів, а також методичні підходи до здійснення техніко-економічних розрахунків.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved