Ви є тут

Теорія механізмів і машин

Воробйов, М. С. Теорія механізмів і машин : практикум / М. С. Воробйов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 89 с.

Практикум призначений для проведення аудиторних практичних занять студентів стаціонарної форми навчання і контрольних робіт студентами заочної форми навчання спеціалізації 131 – Прикладна механіка.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved