Ви є тут

Стандартизація, сертифікація та управління якістю туристичних послуг

Дарвай, І. Я. Стандартизація, сертифікація та управління якістю туристичних послуг : лабораторний практикум / І. Я. Дарвай, І. Р. Ващищак, Є. Р. Доценко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 72 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Стандартизація, сертифікація та управління якістю туристичних послуг». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і призначений для підготовки спеціалістів та магістрів за напрямом 242 - Туризм. Може бути використаний студентами заочної форми навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved