Ви є тут

Технічна експлуатація автомобілів

Дмитренко, В. С. Технічна експлуатація автомобілів : методичні вказівки для вивчення дисципліни / В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 32 с.

Методичні вказівки розроблені згідно робочої програми “Технічна експлуатація автомобілів”. Наведені методичні рекомендації, програма та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з галузі знань 27 “Транспорт”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved