Ви є тут

Нафтогазова механіка

Нафтогазова механіка : метод. вказівки / В. М. Івасів, А. П. Джус, Т. П. Венгринюк, Р. О. Дейнега. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 43 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни "Нафтогазова механіка" розроблені відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 – “Нафтогазова справа”. Містять зміст теоретичного матеріалу; перелік основних умінь, якими повинні володіти студенти; контрольні завдання; перелік питань для контролю та атестації знань студентів; перелік рекомендованих джерел. Методичні вказівки призначені для самостійної роботи і виконання контрольних робіт студентами денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved