Ви є тут

Формальні методи програмної інженерії

Юрчишин, В. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни "Формальні методи програмної інженерії" : для студентів напряму підготовки 6.050103 - "Програмна інженерія", 6.050103 - " Інженерія програмного забезпечення " / В. М. Юрчишин, В. Я. Піх. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 80 с.

Методичні вказівки містять варіанти завдань лабораторних робіт і приклад виконання з дисципліни "Формальні методи програмної інженерії". Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050103 - "Програмна інженерія", 6.050103 - "Інженерія програмного забезпечення" денної, заочної та дистаційної форми навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved