Ви є тут

Нафтогазова механіка

Нафтогазова механіка : конспект лекцій / В. М. Івасів, А. П. Джус, Т. П. Венгринюк, Р. О. Дейнега. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 245 с.

Конспект лекцій з дисципліни “Нафтогазова механіка” розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Обладнання нафтових і газових промислів”. Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved