Ви є тут

Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле. Змінне електромагнітне поле

Грабчук, Б. Л. Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле. Змінне електромагнітне поле : практикум / Б. Л. Грабчук, В. М. Чорноус, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 40 с.

Практикум відповідає програмам дисциплін: ”Теоретичні основи електротехніки” за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології; ”Теорія електричних та магнітних кіл” за напрямами підготовки 6.050102 – Комп’ютерна інженерія і 6.050201 – Системна інженерія; ”Електротехніка” за напрямом підготовки 6.051003 – Приладобудування. У практикумі наведено основні теоретичні відомості, завдання до розрахунково-графічної роботи № 11 «Змінне електромагнітне поле», настанови до виконання завдань. Практикум призначений для студентів усіх форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved