Ви є тут

Керування системами електропостачання

Керування системами електропостачання : практикум / І. І. Яремак, О. В. Соломчак, І. В. Гладь, Я. В. Бацала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 58 с.

Практикум розроблений відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни “Керування системами електропостачання. Містить основні теоретичні відомості для підготовки до практичних занять, приклади розв’язання задач та завдання для самостійної роботи. Практикум призначений для підготовки фахівців за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved