Ви є тут

Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ

Лозинський, О. Є. Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ : конспект лекцій / О. Є. Лозинський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 138 с.

Викладено основні види геологічних досліджень, які проводять при бурінні свердловин з метою об’єктивного вивчення геологічного розрізу та характеру нафтогазоносності надр. Висвітлено наукові основи обґрунтування виявлення та вивчення родовищ нафти і газу. Розглянуто основні положення геологорозвідувального процесу на різних стадіях, геолого-економічної оцінки нафтогазоносних об’єктів та охорони надр і довкілля при бурінні свердловин. Особливу увагу приділено методиці проведення пошуково-розвідувального буріння в різних геологічних умовах.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved