Ви є тут

Програмовані логічні контролери

Когутяк, М. І. Програмовані логічні контролери : метод. вказ. до виконання курсової роботи / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 81 с.

Методичні вказівки призначені для всіх форм навчання з метою отримання практичних навичок проектування систем керування технологічними об’єктами на базі програмованих логічних контролерів. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved