Ви є тут

Історія туризму

Передерко, В. П. Історія туризму : конспект лекцій / В. П. Передерко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 118 с.

Конспект лекцій містить матеріали про основні етапи становлення та розвитку туризму у світі та в Україні. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Історія туризму». Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 242 «Туризм».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved