Ви є тут

Системи управління базами даних

Саманів, Л. В. Системи управління базами даних : навч. посіб. для студ. напрямку підготовки 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" / Л. В. Саманів, М. В. Крихівський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2013. - 233 с.

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни” Системи управління базами даних” студентами напряму підготовки”Документознавство та інформаційна діяльність”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved