Ви є тут

Технічна діагностика електрообладнання

Доценко, Є. Р. Технічна діагностика електрообладнання : лабораторний практикум / Є. Р. Доценко, П. М. Райтер. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 132 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Технічна діагностика електрообладнання". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 141 "Електротехнічні системи електроспоживання". Може бути використаний студентами очної і заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved