Ви є тут

Стратегія сталого розвитку

Григоришин, О. М. Стратегія сталого розвитку : методичні вказівки для семінарських занять і самостійної роботи студентів / О. М. Григоришин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 55 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для проведення семінарських занять і самостійної роботи студентів з дисципліни «Стратегія сталого розвитку». Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки фахівців за спеціальністю 152 «Прилади і системи неруйнівного контролю». Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved