Ви є тут

Міжнародна науково-дослідна співпраця

Цих, В. С. Міжнародна науково-дослідна співпраця : практикум / В. С. Цих, Н. Л. Тацакович, О. В. Попович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 46 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Міжнародна науково-дослідна співпраця". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 141 "Енергетичний менеджмент". Може бути використаний студентами очної, заочної та дистанційної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved