Ви є тут

Опір матеріалів

Величкович, А. С. Опір матеріалів : метод. вказ. для курсової роботи / А. С. Величкович, І. І. Яциняк, В. І. Артим. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 63 с.

Дані методичні вказівки адресовані студентам, які здобувають спеціальність “Будівництво та цивільна інженерія”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану. Викладено завдання і загальні вимоги до змісту та оформлення курсової роботи з дисципліни “Опір матеріалів”. Запропоновані завдання відповідають другому модулю дисципліни – “Складний опір. Динаміка, міцність та стійкість пружних тіл”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved