Ви є тут

Туристичне краєзнавство

Передерко, В. П. Туристичне краєзнавство : метод. вказ. для виконання курсової роботи / В. П. Передерко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 20 с.

Методичні вказівки містять основні вказівки з написання курсової роботи з дисципліни. Розроблені відповідно до робочої програми дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів спеціальності 242 – Туризм.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved