Ви є тут

Мікроекономіка

Мікроекономіка : метод. вказ. до викон. курс. роботи / Р. Т. Мацьків, Т. Б. Топольницька, І. І. Проданова [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 44 с.

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Мікроекономіка” складені на основі типової програми для студентів економічних спеціальностей очної та заочної форми навчання і призначені для полегшення роботи над матеріалом при написанні курсової роботи. Методичні вказівки містять мету і завдання курсової роботи, вибір теми роботи та підбір літератури, структуру та вимоги до курсової роботи, типові недоліки при виконанні курсових робіт, порядок рецензування, захисту та критерії оцінювання, тематику курсових робіт та рекомендовану літературу.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved