Ви є тут

Основи геохімії

Лопушняк, Я. І. Основи геохімії / Я. І. Лопушняк, Л. В. Пінчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 19 с.

Методичні вказівки складені згідно з робочою програмою дисципліни «Основи геохімії» для студентів напряму підготовки 6.040103 – «Геологія». Наведено задачі геохімії, зміст теоретичних і практичних занять з дисципліни, надано методичні поради до кожного вивчення кожного розділу дисципліни, розроблено запитання для самоконтролю і домашні завдання для студентів заочної форми навчання, рекомендовані літературні джерела навчальної інформації.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved