Ви є тут

Менеджмент

Кузьмин, В. М. Менеджмент : практикум / В. М. Кузьмин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 93 с.

Практикум містить зміст основних тем дисципліни, вказівки для виконання практичних завдань з основних тем дисципліни, перелік контрольних питань та навчальну літературу з дисципліни “Менеджмент”. Розроблений у відповідності з робочою навчальною програмою дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Економіка підприємства”. Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання економічних та технічних спеціальностей при вивченні дисциплін “Основи менеджменту”, “Концепції управління"

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved